Snarveier

Vi er stolte av å kunne tilby over 25 kurs i uken! Dette er kjempegøy, men et puslespill for
å få det til å gå opp med gymsaler, spesialrom og ikke minst at alle 370 barn vil på alle
kurs! De aller fleste kursene er gratis og foregår her på skolen. Vi ser på dette som en
unik mulighet for barna å få prøvd ut ulike aktiviteter og kanskje finne noe de brenner for.
Det er også hektiske dager for de fleste, så om dere som foreldre vet at barna har gjort
unna aktiviteter her på SMAKS, kan dere som familie kose dere sammen på kvelden. 

Vi ser på dette som en unik mulighet for barna å få prøvd ut ulike aktiviteter og kanskje
finne noe de brenner for! Vi ser også dette som en sosial arena, der barna blir kjent med
flere på trinnet sitt og på de øvrige trinnene.

Hver høst og vinter vil dere få et påmeldingsskjema til de ulike kursene. De som leverer
innen fristen bil bli prioritert. Alle kan ikke få alle kurs, men noen kurs får de selvfølgelig.
Vi blir flere og flere barn, og vil dele en del av kursene i "bolker" a 7-8 uker. Det er de
ansatte på SMAKS som har de fleste kursene og vi ser på kompetansen og interessefelt
når vi ansetter.

Kursene spenner seg over alle de fire temaområder i rammeplannen for aktivitetsskoler
i Oslo kommune:

1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling

2. Kunst, kultur og kreativitet

3. Fysisk aktivitet

4. Mat og helse

MÅNEDES TEMA / LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER

Vi har ulike temaer gjennom året og prøver å "forvandle" avdelingene i forhold til det
temaet vi holder på med. Noen temaer vil være naturlige i forhold til årstid eller spesielle
interesser. Andre i forhold til noe vi ønsker å ha fokus på eller temaer direkte knyttet til
noe barna holder på med på skolen. Andre i forhold til noe vi ønsker å ha fokus på eller
temaer direkte knyttet til noe barna holder på med på skolen. Eksempler på månedes
tema: høst, jul, sirkus, tegneserier, vennskap, land, egypt, eventyr, butikk. Vi har en unik
mulighet til å snike inn læring hos oss gjennom lek, både i kursene våre og i andre
aktiviteter, slik at vi kan øve på for eksempel de tall og bokstaver barna lærer på skolen.
Her på SMAKS får også barna øvd opp sosial kompetanse gjennom lek. Det ver viktig at
barna får leke fritt, får lov til å bestemme selv, utforske, undre, lære å håndtere motstand
og det vil vi legge til rette for hos oss.