Snarveier

Maxi er avdelingen for 3.klassingene. I år har vi nesten 100 barn og et team på 11 voksne. Avdelingen ligger rett ved nedre gymsal. Barna har garderobe og toaletter nede i «bomberommet». Vi åpner dørene 13:30 hver dag og barna er store nok til å komme til Smaks helt selv. Maxi barna har den store skolegården primært for seg selv, det gjelder det samme med nedre gymsalen.

Karin Simoncelli er avdelingsleder på Maxi, hun er 27 år og kommer fra Italia. Hun har jobbet på Smaks siden 2012 og kjenner barna godt. Hun er racer i basket, elsker Maxi, er tydelig og engasjert.